KAPADOKIJA

ISTANBUL - NEVŠEHIR - DERINKUJU - IHLARA

IZDVAJAMO

- 4 POLUPANSIONA
- SMEŠTAJ U HOTELU PRAVLJENOM PO TRADICIONALNOJ ARHITEKTURI TOG KRAJA

26. oktobar - 30. oktobar 2020.

5 dana / 4 noćenja (polupansion) u hotelu 3*

AVIO PREVOZ

Prevoznik: TURKISH AIRLINES

Naziv Kapadokija na persijskom jeziku znači „zemlja lepih konja“, a zbog svoje uloge koju je odigrala tokom ranog hrišćanstva, drugo ime joj je i „Kolevka hrišćanstva“. Ipak, ono po čemu je Kapadokija najpoznatija jesu neobične kamene skulpture, u narodu poznate kao „vilinski dimnjaci“, koje su nastale taloženjem belog vulkanskog pepela, poznatog kao tuf. Vajane vekovima kišom, vetrom i suncem ove monumentalne figure, danas su jedno od najvećih čuda prirode i jedna od nezaobilaznih turističkih destinacija u Turskoj. Tradiconalne kapadokijske kuće i golubarnici uklesani su u stene i predstavljaju jedinstvena arhitektonska ostvarenja karakteristična za ovu regiju.

 539€ po osobi

 U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

● Avio prevoz na relaciji  Beograd – Istanbul – Nevšehir – Istanbul – Beograd (prevoznik Turkish Airlines) 

● Aerodromske takse (oko 174€ na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni)
● Smeštaj u dvokrevetnim sobama, u hotelu kategorije tri zvezde, na bazi 4 polupansiona
● Transferi prema programu
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja

 

● Fakultativni izleti
● Individualni troškovi        
● Međunarodno zdravstveno putno osiguranje.

 

SMEŠTAJ:

Hotel Aden hotel Cappadocia 3* www.adenhotelcappadocia.com

Hotel se nalazi u delu Nevšehira, poznatog kao Uchisar na  oko 35 km od aerodroma Nevšehir. Hotel je pravljen po tradicionalnoj arhitekturi toga kraja, rađen u žutom kamenu.Hotel poseduje bar, restoran i predivnu panoramsku terasu sa koje se pruža veličanstven pogled. Sobe su dvokrevetne, standardno opremljene, i poseduju kupatilo, telefon i TV.  Doručak i večera se služe u hotelskom restoranu po principu samoposluživanja, izbor više jela.

 

● Organizator zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

● Celodnevni fakultativni izlet Gorememuzej na otvorenom. Cena: 50€

U cenu je uključeno:  prevoz autobusom, poseta lokalitetu, ulaznice i usluge vodiča.

 

● Celodnevni fakultativni izlet Derinkuju (podzemni grad) i Ihlara. Cena: 50€

U cenu je uključeno: prevoz autobusom, poseta lokalitetu, ulaznice i usluge vodiča.

 

● Fakultativni izlet let balonom. Cena: okvirna cena od 180 do 250€ (cena je podložna promeni i realizacija ovog izleta zavisi od vremenskih uslova)

 

● Prijavljivanje za ove fakultativne izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Turskoj, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 15 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.

1. dan (ponedeljak, 26. oktobar 2020.)
Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera u 07:15h. Poletanje za Istanbul u 09:15h (let TK 1082). Sletanje u Istanbul u 12:45h. Nastavak putovanja sa istog aerodroma za Nevšehir u 18:20 h (let TK 2008). Planirano sletanje u Nevšehir (Kapadokija) u 19:50h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
2. dan (utorak, 27. oktobar 2020.) NEVŠEHIR – KAPADOKIJA
Doručak. Posle doručka celodnevni fakultativni obilazak regije Kapadokija. Prirodne lepote, dimnjaci, šareni baloni su pejzaži koji vas ne ostavljaju ravnodušnim. Arhitektura ovog regiona je jedinstvena u svetu. Obilazak kreće sa zamkom Uchisar, najvišom tačkom ove regije. Nakon toga se posećuje Goreme – muzej na otvorenom, u kome se nalazi mnoštvo manastira i crkvi, unutar kojih su freske koje datiraju iz 10 veka. Po završenom razgledanju, odlazak do napuštenog sela Cavusin, gde se mogu videti tradicionalne kuće unutar pećina. Nakon kraćeg odmora, poseta dolini Pasabag i magičnim ‘’troglavim’’ dimnjacima. Zatim sledi poseta dolini Devrent , poznatoj i kao ‘’Dolina mašte’’, zbog kamenih formacija koje liče na životinje. Poslednja stanica su tri vilinska dimnjaka, sa svojim predivnim šeširima, koji predstavljaju simbol Kapadokije. Povratak u Nevšehir. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.
3.dan (sreda, 28. oktobar 2020.) NEVŠEHIR – DERINKUJU – IHLARA
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na celodnevni fakultativni izlet do najvećeg podzemnog grada u Turskoj Derinkuju koji se sastoji od 8 podzemnih spratova. Danas su prva 4 sprata otvorena za posetu. Nastavak do doline Ihlara, koja je najčuvenija regija i dolina sa nekadašnjim manastirima i uklesanim crkvama u stenama. Šetnja dolinom Ihlara. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
4.dan (četvrtak, 29. oktobar 2020.) NEVŠEHIR
Doručak. Fakultativni odlazak na vožnju balonom. Vožnja balonom je najefektniji način da se vidi i spozna veličanstvena panorama ove živopisne oblasti. Ovaj jedinstveni doživljaj počinje u ranim jutarnjim časovima, dok sunce još nije izašlo. Let balonom traje minimum sat vremena i turistima omogućava da vide neke delove Kapadokije koje inače ne bi mogli videti sa zemlje, jer je oblast teško prohodna i dostupna. Zbog toga je pogled iz vazduha najbolji. Povratak u hotel. Mogućnost obilaska pojedinih tipičnih mesta ove regije đžipom. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.
5.dan (petak, 30. oktobar 2020.) NEVŠEHIR- BEOGRAD
Doručak. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer ka aerodromu u Nevšehiru (Kapadokija). Let za Istanbul u 09:40h (TK2007). Planirano sletanje u Istanbul u 11:15h. Let za Beograd sa istog aerodroma u 19:50h (TK1083). Planirano sletanje u Beograd u 19:30h.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „KAPADOKIJA“

● Potrebno je najmanje 25 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.

● Za državljane R.Srbije viza nije potrebna za boravak u R.Turskoj do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od prvog dana prvog ulaska. Državljani R.Srbije koji ulaze u R.Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj. 6 meseci od dana ulaska u R.Tursku.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na
dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15
dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

 

Plaćanje može biti:

1) Avansno:

gotovinom,

čekovima,

uplatom na račun 

platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina)

2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:

čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu);

čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.

 

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA:

●Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera
javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

●Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

Come2See

  •   Bulevar Kralja Aleksandra 171 lokal 34, Beograd, Srbija

  •    Telefon: 011/3822-316

  •    info@come2see.rs

  • Ponedeljak-petak 10:00-16:00
    Subota i nedelja neradni dani

 

 

Sajt Come2See turističke agencije je informativnog karaktera. Iako nastojimo da  redovno ažuriramo našu ponudu (opise, cene..) postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve cene i opise objekata proverite lično u agenciji, putem telefona ili e-maila. HVALA NA RAZUMEVANJU!

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Facebook
Instagram

© Copyright 2018 by Come2See D.O.O. - Web page design and creation by Miles Art Design